Ledelse

IMG_5343.jpg

Frank Verdich
Direktør - Ejer

Telefon: +45 46761414
Mobil: +45 20467609
E-post: fv@jmvcables.dk

IMG_5349.jpg Vivian Meier
Salgsdirektør - Ejer

Telefon: +45 46761414
Mobil: +45 20467607
E-post: vm@jmvcables.dk