Etik

Troværdighed:

Vores profil udgøres af alle ansatte. Det forventes derfor at alle optræder loyalt og ansvarligt overfor virksomheden, kunder og samarbejdspartnere i alle vores aktiviteter. Vi behandler fortroligt materiale, internt som eksternt, med den fornødne diskretion.

Menneskerettigheder/ansvarlighed:

Vi accepterer ikke børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination. Vi tolererer ikke brugen af børne - og tvangsarbejde hos vores samarbejdspartnere.

Diskrimination/forskelsbehandling:

Vi udøver ikke forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro , polisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etik oprindelse, alder eller handicap. Vi udøver ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, lønfastsættelse, fastsættelse af arbejdsvilkår eller medarbejderudvikling. Alle beslutninger vedrørende ovennævnte baseres på relevante og objektive kriterier.

Forretningsprincipper:

Ingen af JMV Cables medarbejdere giver eller modtager uberettigede fordele af danske eller udenlandske embedsmænd eller ansatte i det private. Vi er bekendt med og respekterer reglerne om korruption.