Generelt om CPR

I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard for brand klassificering af kabler, den nye standard hedder EN50575, denne nye klassificering er en del af den europæiske byggevareforordning på engelsk ”Construction Products Regulation” deraf CPR.

CPR skal være fuldt implementeret d.1.7.2017, hvilket betyder at alle hidtidige nationale standarder ikke længere vil være gældende.

Hvilke kabler er omfattet af CPR?

Alle kabler der skal bruges til fast installation f.eks. Installationskabler, datakabler, monteringsledninger, gummikabler osv. Fast installation er nøgleordet. En vigtig detalje er at brandkabler ikke er omfattet af denne nye klassificering

De nye klasser

Med den nye CPR klassificering er der opstået 7 nye klasser hvorfra man kan klassificere kabler, klasserne er inddelt fra A til F, hvor A har den højeste ydeevne mens F har den laveste. De 4 klasser der bliver interessante for kabelbranchen er B2,C, D & E.

Her på det danske markedet bliver kravene at kablerne er af standard Eca

Hvordan skal de nye tillægsklasser læses og forstås.

Udover opdelingen i de 4 ovenstående kategorier (B2,C, D & E) så vil de tre første (B2, C & D) også have en efterfølgende tillægsklasse. B2 indikere ydeevnen, den efterfølgende tillægsklasse S kan være (s1, s2 & s3) denne beskrivelse er med til at beskrive smoke (røgudledning) s1 har den mindste røgudledning og så derned af. Tillægsklassen D kan være (D0, D1, D2) og beskriver droplets (partikler frigivet) tillægsklassen A kan være (A1, A2, A3) hvilket måler acidity (surhedsgrad/toxiteten).

Brandtest

Til de forskellige klassificeringer findes der forskellige brandtest, herunder er brandtesten for B2 den første og E den sidste.

Brandtest for B2 klassificering:
Et kabelbundt ophænges vertikalt i 3,5 m. højde. I bunden af kabelbundtet placeres en propanbrænder, der brænder i 20 minutter. Når brænderen slukkes, skal kablet selv slukke og lade den øvre del af kablet forblive intakt.
Ved at anvende kabler, der opfylder denne test, sikrer man sig mod spredning til andre områder via kabelnettet.

Brandtest for E klassificering:
Et 60 cm. langt kabel placeres i lodret stilling i et lukket rum, hvorefter en flamme på 1kW tændes og brænder i 30 sekunder. Når flammen slukkes, må kablet ikke brænde videre. 

CE mærket

Når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS